නිති අසන පැන

නිති අසන පැණ

නිතර අසනු ලබන ප්රශ්න

පැටවීමේ වරාය කුමක්ද?

ප්‍රධාන වශයෙන් නැංග්බෝ වරාය / ෂැංහයි වරාය / ගුවාංෂු වරාය.

ඔබේ MOQ යනු කුමක්ද?

සියලුම නිෂ්පාදන අඩු MOQ 30-50pcs සහිත එක් භාජනයකට මිශ්‍ර කළ හැකිය. නියැදිය පිළිගත හැකිය.

ගතවන කාලය කුමක්ද? 

සාමාන්‍යයෙන් එයට දින 7-15 අවශ්‍යයි.

ගෙවීම් කොන්දේසි මොනවාද?

ටී/ටී/බටහිර වෘත්තීය සමිතිය/පේපල්.

අප සමඟ වැඩ කිරීමට අවශ්‍යද?